Betingelser for lejemål på Troldhøj:
 

Lejemålet løber fra kl. 12.00 til kl. 12.00, dog søndag kl. 18.00.
Ved afbestilling eller flytning af lejemål, senere end 1 måned (dog 2 måneder for perioden 1. maj - 30. august) før lejemålets start, medfører tab af depositum for lejer. Ændring/aflysning af lejemål medfører altid at vi beregner os et ekspeditionsgebyr på kr. 300,-
Lejeren forpligter sig til at overholde det gældende reglement, samt at gøre opmærksom på og erstatte skader forvoldt eller foranlediget af Lejer. Lejer er indforstået med, at det lejede afleveres i rengjort og ordentlig stand. Hvis dette ikke findes rengjort tilfredsstillende, påberåber Inspektør og Udlejer sig ret til at få det lejede rengjort. 


Et par dage før lejemålets start modtager Lejer nøgleinformation, og skema til el-aflæsning.
Skema til el-aflæsning sendes kun til Lejere af Hytten.
Senest 4 dage efter lejemålets afslutning, sendes det udfyldte skema retur. Gerne via mail
Herefter fremsendes specificeret faktura, omfattende leje, evt. el-forbrug, modregnet det indbetalte depositum.

TROLDHØJ HYTTE & LEJRPLADSER består af HYTTEN og 5 LEJRPLADSER.
Disse 6 enheder udlejes hver for sig.
Lejerne må kun benytte den/de lejede enheder, der er aftalt.

Udover disse 6 enheder er der:
ÆBLEHAVEN med bålplads: som er forbeholdt lejeren af HYTTEN.
FÆLLESAREALET: som er forbeholdt samtlige lejere af TELTPLADSERNE.
GÅRDSPLADSEN foran HYTTEN: som er forbeholdt lejeren af HYTTEN.
P-PLADSEN må benyttes af samtlige lejere.

Se TEGNINGER OVER TROLDHØJ.

Troldhøj - Det Danske Spejderkorps - Dybbøl Division - Troldhøjvej 1, Østerholm, 6430  Nordborg


 
 dds mølle logo  DDS logo  dds mølle logo